Acrosslogo.jpg (16595 bytes)

Associaciˇ Catalana per a la Recerca Oncol˛gica i les seves implicacions SanitÓries i Socials

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

La Junta Directiva d’aquesta Associaciˇ us comunica que el lloc de celebraciˇ de l’Assemblea General de Socis del dia 24 de Novembre de 2.001 a Barcelona, a les 16 hores en primera convocat˛ria i, si s’escau, a les 16,30 hores, en segona convocat˛ria, serÓ l’Hotel Catalonia-Duques de Bergara (c/ Bergara n║ 11 - Barcelona).

ORDRE DEL DIA

1.- Presentaciˇ de la Web de l’Associaciˇ.

2.- Admissiˇ de nous socis a l’Associaciˇ.

3.- Renovaciˇ Junta Directiva.

4.- Informe econ˛mic i de tresoreria.

5.- Actualitzaciˇ dels protocols dels Grups de Treball.

6.- Precs i preguntes.

7.- Aprovaciˇ, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea.

 

Barcelona, a 25 de Octubre de 2.001.

 

El President.

 


 

TARJETA D’ASSIST╚NCIA I, SI S’ESCAU, DELEGACIË

(En cas de delegaciˇ, preguem remissiˇ d’aquesta butlleta signada al Secretari)

per a l’Assemblea General de Socis a celebrar el 24.11.01 a Barcelona, a les 16 hores en primera convocat˛ria i a les 16,30 hores en segona convocat˛ria.

Sr. Secretari d’ACROSS: En virtut de l’establert a l’article 15 dels Estatuts de l’Associaciˇ, delego els meus representaciˇ i vot com a soci numerari d’aquesta Associaciˇ en l’altre soci numerari

Dr./Dra. ....................................................................................................................................... , per tal d’assistir a l’Assemblea abans esmentada.

Signatura i nom complert del soci numerari representat.

 

Dr./Dra.

izquier.gif (1518 bytes)